Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
nie-nasze..
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

..zdjęcie

nie zostawiło
śladów na dłoniach
śladów na stopach
śladów na boku

nie widzę

poprawiam okulary:
- estem
a s t y g m a t y k i em


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.