Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Sobótka
!jargach | rysunek / komiks

nie wrzucał, nie wrzucał.. to tera nawrzuca..
Legendy Warmińskie pt."Jak powstała wyspa Lalka na jeziorze Łańskim"Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.