Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
lektura ze smokiem
!Adamus75 | grafika / ilustracja

W ramach postępującego zdziecinnienia - kolejne stworzenia fantastyczne.
Tym razem ilustracja w zasadzie self-promo do październikowej planszy w kalendarzu wydanym z okazji 15-lecia Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
Scratchboard ( http://www.thumbprintsart.com/page2.html ) i photoshop ( http://www.adobe.com/products/photoshop/ )

B)Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.