Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
273
!KarolNienartowicz | fotografia / panorama

21.11.2009

Jesień w wydaniu Karkonoskim, ale mniej efektownie niż 3 tygodnie wcześniej. Republika Czeska.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.