Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
podły pudel
!karelias | rysunek / zwierzęta

poodle in the puddle.
pudelek squrwielek.
najpierw był tylko projektem postaci do reklamówki Harnasia.
potem stał się bytem niezależnym.
uważajcie na nogawki

endżoj!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.