Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
xięga wyjścia
!grzegorz8smy | rysunek / inne

znalezione niedokończone
niepotrzebne

nikt tymi drzwiami nie będzie przechodził..Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.