Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Komisarz Żbik
!sledziu | rysunek / komiks

Pierwsza plansza z nowego komisarza Żbika (prace nad pierwszym zeszytem już zakończone). Tak to będzie wyglądało w kolorach a sam zeszyt jakoś wkrótce do kupienia (zainteresowanych odsyłam na stronę wydawnictwa http://www.mandragora.com.pl, gdzie znajdą aktualne info).Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.