Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
FORIN.TYLKO DLA DOROSŁYCH
!forin | projekty / plakaty

Zapraszam na swój wernisaż do Krakowa, który odbędzie się w Barace / Warszauera 1 / Plac Nowy.

Dla zgryźliwców : plakat mojego autorstwa, więc nie jest to ( w pełni ) reklama, tylko prezentacja projektu. :PPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.