Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
6 najbliższych miesięcy
!karelias | grafika / wizje





przyla...
zła
zła
zła

tak na szybko. coby wyrazić stosunek. tak umiem tylko



Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.