Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
świadek zeznał
!OjciecRene | rysunek / komiks

pamiętajcie,że należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy pociągiem!!!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.