Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Still aLive
!Xysztof | fotografia / ludzie

Fotografia w fotografii fotografii... Miejsce, gdzie w papierowej formalinie wszyscy są jednakowo żywi, jak i jednakowo martwi.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.