Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Cyber kanon piękna
!nail85 | malarstwo / scenerie

Olej na desce.

Praca z innej beczki, realizowana na zaliczenie z rysunku, oparta na obrazie Ingresa.
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.