Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
wiersz z tesco na wagie
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

nie ważę słów lecz mam słowa na wagę
odważę znieważyć za drobną opłatą
wyważę wnętrza treści jątrzącej
wpół drzwi zamknięte odważę wyważyć
kładąc na wagę możliwość potwarzy
a nawet eśli po twarzy dostanę
niech nikt się nie waży w słów zupę
którą tu warzę pluć na poważnie się
domagając powagi bo takiej zniewagi
gotów zdzierżyć nie estem że do
zdań ważnych nie przywiązuję wagi
ciężkiej co traci na wadze jak
ja na odwadze gdy zanurzona est

w mierzwie


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.