Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
W hołdzie Chriście str3
!iquorek | rysunek / komiks





Trzecia strona 3-stronnicowego komiksu opublikowanego w dostępnym na Bałtyckim Festiwalu Komiksowym albumie "W hołdzie Januszowi Chriście". Album niestety był czarno-biały i miał naprawdę paskudną okładkę, dlatego wrzucam tutaj.



Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.