Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
1920
!sepe | malarstwo / graffiti

Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie
ok 90 m kw.

Sepe & Chazme718Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.