Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
328
!KarolNienartowicz | fotografia / panorama

05.09.2010

Na chwilę przed niewielkim deszczem. Paličník (944m), Jizerské hory, Republika Czeska.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.