Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
basil, oregano & thyme
!grzegorz8smy | projekty / kolaż


(felix'a vallotton'a nabyłem w sotheby's, reszta ze zbiorów własnych. królik zgodził się gościnnie wykonać międzymiastową w zamian za czek na półtora worka marchwi - do zrealizowania w Banku Ziemskim w Chotumowie)Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.