Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
bonsai
!kaminsky | projekty / plakaty

plakat do filmu Bonsai- premiera przełom 2010/2011 (odkurzenie
pierwotnej wersji z 2008 roku).Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.