Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Dyplomatołki
!sledziu | rysunek / komiks

Za "dyplomatołki" propsy lecą do wiecznie młodego Władysława Bartoszewskiego (który ma u mnie wieczne +100 do helfa i armoru).Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.