Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
ŚWINKA NIGDY SIĘ NIE MIEŚ
!boy | rysunek / komiks

Świnka Nigdy Się Nie Mieści się nazywa ten rysun,ale w nazwie się nie mieści

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.