Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
NEGUJ EGO
!ambasadada | projekty / kolaż

W procesie twórczym niezwykle istotne jest porzucenie ego. To może wydawać się nieco naiwne czy złudne, ale kiedy zaczynamy słuchać podszeptów Intuicji, zdajemy się na przypadkowość, na połączenia - najbardziej wydawałoby się - odległych rzeczywistości, zaś inspirację czerpiemy z marzeń sennych i fantazji - odkrywamy magiczną stronę twórczej ekspresji. I jeśli poddamy się temu niezwykłemu porządkowi, który się z nas i przez nas wydobywa - wyłania się przed nami świat, którego istnienia nawet nie podejrzewaliśmy.


Szymonowi
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.