Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
...
!nygus | fotografia / reportaż

"To, o czym mówimy, nie może być odnalezione przez szukanie, ale jedynie Poszukujący to znajdują."

Abu Yazid al-Bistami

Zgromadzenie fakirów, Delhi, marzec 2011.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.