Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
data zmiany linii
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

ktoś mi w nocy podstępnie czas
podmienił na przeszły nie dość
niedokonany to jeszcze
niedołężny nieswój nie cudzy
nawet nie były

przesłanki żadne po temu
bym innych wczasów zapomniał
ze słońcem damoklesa wiszącym
w zenicie wskazówki szafotu w
rozskazującym trybie oliwą

co niesprawiedliwie na grzbiet
fali wypływa i ryby chęci rzuca
śnięte na zapytanie które miast
ran wciąż zadaję po filmie
jak gruszki zaśniętym w popiele

któremu ktoś z wieży kruszwickiej
ser z na myszy pułapek pozjadał
bym więcej o nic nie pytał
bym więcej o niczym gadał
bo było - nie było wciąż nie wiem

czy to się dobrze skończyło
czy dobrze, że się wreszcie
skończyło


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.