Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Binio Bill - tribute
!sledziu | rysunek / komiks

Klasyczna postać, stworzona przez Jerzego Wróblewskiego.
Rysunek pochodzi z publikacji "Binio Bill... i gwiazdy".Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.