Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
na pierwszy wrzód oka
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

nie kręć się już cię nie kręcę
choć wciąż mam ręce zajęte tym
by nie nie patrzeć na serce tak
jak w tej scenie wyciętej którą

właśnie kończymy kręcić z werwą
na nerwach grając jak po oskara
mimo czarnych dziur scenariusza
wciąż wzrusza to widzów i nic że

ta nasza casablanca napisy na
początku już miała gdy jak bogart
mówiłem że z narodowości jestem
pijakiem niejakiem jak rodzaj

nieodmienny przepadek mienia
oraz dobrego imienia w które po
chrzcie szampanem opływam niczym
w nieznane dni nasze są już

p o n u m e r o w a n e


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.