Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
POSTE chyba RESANTE
!fikander | grafika / ilustracja

Nie wiem jak.

Praca sponsorowana przez koperte Uosiu i flamastry Mr. Paczkowskiego.
Autorem kupy jest Mr. Paczkowski.

Wszyscy lubimy Panie w okienkach i ich sympatyczne uśmiechy.

kolaż.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.