Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Lepkie ręce
!paweljonca | rysunek / ilustracja

Ilustracja do tygodnika Wprost, artykuł nt. Polaków kradnących w sklepach.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.