Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Szkic do "samobójstwa"
!nail85 | rysunek / akt

Sangwina papierze, format ok. A4, szkic do obrazu, który zaczynam na dniach.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.