Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
dyskretny obiekt zagłady
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

bunuel pytany kto najlepszy reżyser
powiadał hitchcock i ja aż ptak mu
w psychozie robił na rękę a drugą
którą też miał lewą ale ktoś dał

mu wolną pod nieboską podszewkę
plisowanej realności wsuwając łapał
za sztywny walec cylindra by jak
najszybciej w dwusuwie szczyt
zdobić pobladłej lawy stłumieniem

fudżi mnie wasza jama mówię z czystym
zdumieniem w dwiesłowie mając tak że
struchlały sztywnieję gdy sytuacja
owaka że mózg nie jest już w głowie

drogie panie, uważajcie panowie..


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.