Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
masz marsz marsjaszu
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

ocal mnie proszę grzechem nim ścięty
zostanę jak święty bałwochwalony po
ramie ramienia klepany przez wierne
owieczki i wierutne barany nim mnie

na taczkach na ołtarze sypialni
wyniosą w lektykach dyslektycy których
rozum nie ima w których sercach jesień
jak echem drugą zapowiada mi zimę jak

spiker grobowym głosem pociąg co
dojedzie na wiosnę więc okaż łaskę mi
grzechem członki porachuj mi świętym
wojciechem w kozi zapędź mnie róg

jaskini bez lwów bez dwóch zdań uczyń
mnie głównym z swych dań spożyj przeżuj
przeżyj wypluj mnie potem bym skończył
być wreszcie swoim własnym delirycznym

podmiotem


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.