Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Dzieci przykładowe strony
!iquorek | rysunek / komiks

Cały komiks do przeczytania tutaj http://igorwolski.com/archiwum/24h/4.html

Parę wybranych stron z zeszłorocznego Projektu 24h, polegającego na wymyśleniu i narysowaniu 24-stronicowego komiksu w 24 godziny na podany temat. Tutaj tematem były dzieci.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.