Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Ze SKóReK RoBiMy...
!ambasadada | projekty / kolaż

[collage 60 x 60 cm] : "ze skórek robimy ozdobne kwiaty do śledzi"Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.