Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Sepe_Chazme/Chazme_Sepe
!chazme718 | malarstwo / graffiti

Sepe_Chazme/Chazme_Sepe
"Come Together Projekt"
Dusseldorf (Germany)
2012Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.