Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
sztuczne odpychanie
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

zacznę że tu nawet po pointę
nie jesteś więc oddal siebie początkiem
sprawę zdając pokątnie wraz z na
obecność testem od chwili obecnej

po wieczność tratuję cię jak powietrze
wchodząc w ciebie powierzchnią
wdychając w walce ze smogiem byś
legła pode mną odłogiem nie dręcząc

uzależnieniem morowym tlenem więc
duszy nie będę dusił już nadmiarem braku
który za bruk wyrzucam a gdy wyrzucam
to kucam by świń odrzutem nie dostać

jakie mi rzucasz pod nogi bym jak jakaś
lebiega za wiatrakami wciąż biegał
truchtem duktem stepował i sam siebie
na czerwonym przechodząc czekał że

skończy to jakimś znakiem niech nawet
bezkarnym mandatem którego gdy nie
zapłaczę komornik komory mi zajmie
przedsionki tak aby już na to nie pomógł

nawet defibrylator


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.