Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Aisha, wtorek
!janurz | poezja / wiersz wolny

Chodźmy, utrudzeni, bo będzie nam dane za złotówkę
wszystko, bo dzisiaj jest wtorek, albo nowe, bo środa.
Jakie kołnierze będą tulić nasze dzieci,
gdy same nie będziemy mogły, w twardych szkołach
i brudnych pracach? W jakie rękawy będą wycierać nosy,
w jakich sukniach nasze córki będą jeszcze piękniejsze
w dalekich, dalekich miastach?

Wijemy się w wężu, połknięte żywcem.
Rozpuszczamy się w zapachu odkażonych ubrań,
rozpływamy w zachwytach, tkliwym dotyku tkanin.


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.