Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
2012: Odyseja Kosmiczna
!bullsik | rysunek / concept art

100×65 cm
Czarne: ołówki, tusz;
Białe: pastela, cienkopis;
Czerwone: krew

Zbliżenia: http://bullsik.com/galeria/nihilimbus/2012-odyseja-kosmiczna/

Obraz nawiązuje do napisanej przez Arthura C. Clarke'a powieści science-fiction "2001: Odyseja Kosmiczna" oraz do jej filmowej adaptacji w reżyserii Stanley'a Kubricka z 1968 roku. Jest reinterpretacją klasycznej sceny opowiadającej o ewolucyjnym skoku, o przeistoczeniu się małpy w człowieka pierwotnego za sprawą mocy tajemniczego monolitu. Do mojej Odysei zaangażowałem małpy współczesne, a monolit został zamieniony na współczesny totem, który również wpływa na ewolucję - w tym przypadku obyczajową.

Kult seksu to kult swobody, wolności. Zakładamy intuicyjnie, że człowiek na drabinie bytu stoi gdzieś pomiędzy zwierzętami, a - nazwijmy to w uproszczeniu - "aniołami". Korzystając z terminologii psychoanalityków można powiedzieć, że jest rozdarty pomiędzy podświadomością, a super ego. Widać jasno, że aby uwolnić się z tego krępującego rozdwojenia musi on przejść na jedną, bądź drugą stronę.

Wolność zwierzęcia polega na tym, iż nie jest ono hamowane przez kodeks moralny, sumienie, rozum i wszystkie tym podobne ludzkie narośle. Z kolei wolność istoty wyższej od człowieka może być ufundowana tylko na wyzwoleniu się ze zwierzęcości, a co za tym idzie na uwolnieniu z ciała, w którym drzemią pierwotne popędy: seksualny i brutalny. Skok w stronę bezcielesności wydaje się być niemożliwy do uzyskania, jednakże pomost umożliwiający przejście na stronę zwierzęcych instynktów mamy na wyciągnięcie ręki - chcąc czy nie chcąc.

Ewolucja ma jedną podstawową zasadę: jeśli zachodzi zmiana, oznacza to, że była ona konieczna dla czasów i warunków, w jakich się dokonała. Ewolucja bowiem to przystosowanie. I jeśli świat Zachodni ma do czynienia z żarłocznym zapotrzebowaniem na seks i pornografię, znaczy to być może tylko tyle, że "duchowość" przestała być atrakcyjna i wystarczająca, a ludzie, czując się przygniecionymi przez własną codzienność, szukają ulgi w czymś prostym, pierwotnym, oswabadzającym. Odnajdują seks, który jest też przecież aktem brutalnym, oba pierwiastki są tu zmieszane. A jakby nie patrzeć, metaforyczny "fiut" to najstarszy i najbardziej sprawdzony totem cywilizacji, który jest w stanie wykarmić pierwotne instynkty.

Ewolucja i alchemia mają wiele ze sobą wspólnego. W języku filozofii mówilibyśmy także o heglowskiej dialektyce. Mamy tezę (duchowość), jej przeciwieństwo (cielesność) oraz to, co ze starcia obu wynika. Nawet jeśli ewolucyjnie duchowość przegrywa w starciu z cielesnością, to przecież i tak jest to proces, który musi wydestylować z tych sprzeczności coś, co wprowadzi jakościową zmianę. Przesycenie cielesnością musi koniec końców sprowadzić tęsknotę ku duchowi, ale duchowość XXI wieku będzie już inną, nową duchowością - taką, która zapamiętała wszystkie lekcje pornografii.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.