Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
kobiety z którymi mnie
!agatazuzanna | poezja / wiersz wolny

kobiety z którymi mnie porównujesz                                        mężczyźni którzy kochali mnie bardziej
są wieczne są wszędzie i czasem znam ich                                  albo mężczyźni którzy kochali mnie bardziej
imiona                                                                        po mojemu byli zgodą na wszystko w imięnade wszystko mają czas i ochotę a ty jesteś                         baśni która nie mieści się w czasie choć
albo ja jestem zmęczona właśnie wychodzę albo                         pięknie się broni w migawkowych kadrach i pisze
jesteś wkurzony zajęty nieuczesana nie jak                        


                                                                               list bez nadawcy wdrukowany w ciało w drganie
pośrodku pustyni przy autostradzie                                            na poziomie komórek dużo czystej krwi
na poboczu na stojąco dwa tygodnie wycięte                                        że idę choćbyś przegnał kijem
z poradnika bo kobiety z którymi mnie                                             doświadczenie wody: łyk za łykiem dokładnie


porównujesz mają czas na jogę i przemyślenia                         dlatego że jest potrzebna wysuszonym ustom
rozumieją więc ludzkie prawo posiadania                                 doświadczenie startu: rozpęd nie skomplikowany
nietykalnej strefy mają świadomość jej granic                                  niczym oprócz pracy nóg

tak jak ze mną a nawet bardziej więc się nawet                         albo jednak człowiek jest duszą która szuka ciała
nie dziwię sama bym taką przeleciała                                 coś czego nie osiągniesz przez związek dwu
                                                                                                  dusz


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.