Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
logo
!kaminsky | projekty / logotypy

Projekt logo dla Centrum Ec Chaim. Projekt odrzucony przez zleceniodawcę. Wrocław 2012Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.