Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
stoiku odkryj się
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

jeśli streszczę ci treść ty się
w niej nie pomieścisz łomem
spacji wyważona z nawiasów
przecinką przez kroplę punktu

o średnicy średnika niczym
przez zęby cedzona w ścieg
blizn wielokropka wyparta
nie ode mnie lecz w cudnych

cudzysłowia kolczykach gdy
spis rzeczy ci podam ty kołacz
wołacza niczym brzozy źdźbło
wzniesiesz ku przestrodze:

zaczynasz się łba czubkiem
kończysz na podłodze


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.