Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
wiersz dla Janka
!agatazuzanna | poezja / miniaturaWiersz dla Janka Radwańskiego

nigdy nie będzie tak dobry

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.