Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
trabanty przed wieprze
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

bezpański pies obłudnika pyska
paszczą się rzuca na chaszcze
ogrodu co cierniem kojec ogrójca
zaczernia zakazanej jabłoni

to tyle względem narracji słowem
spiętej klamrą zdarzenia by nie
powiedzieć: sytuacji bo od tego
śladu po cieniu niewiele będzie

taktownie rymować w dwusuwie
jednostajnie przyciszanym na
równi pochyłej żeby kózka nie
kłamała to ty powinnaś łamać

mi serce bym swoje fobie
mógł puścić w obieg


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.