Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
afisz
!kaminsky | projekty / plakaty

Plakat: Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe 2013.
Technika mieszana.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.