Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
czytelnik?
!OjciecRene | rysunek / komiks

zgaduj-zgadula,czo czyta,gdy się kupka po kibelka ściance kula...Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.