Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
PCK
!kaminsky | projekty / logotypy

Konkursowy projekt logo dla Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Wyniki niedługo. W załączniku projekt wraz z wizualizacjami.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.