Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Największa dewiacja
!OjciecRene | rysunek / komiks

punkt widzenia zależy,jak wszyscy dobrze wiemy,od punktu siedzenia.... :lol:Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.