Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Jack O'Donnell - "Bee"
!GrzegorzPrzybys | grafika / concept art

First one from the series of pirate concepts.

Jack O'Donnell - "Bee"Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.