Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Sabina-jak Cię spotkam...
!OjciecRene | rysunek / komiks

Ojciec Rene się nawrócił na jedynie słuszną drogę-END OF PEDALSTWO!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.