Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Eurowizja
!OjciecRene | rysunek / komiks

Joma-człon partii Unia Polityki Analnej w Parlamencie Eurogejskim w trakcie przygotowań do występku na Eurowizji 2015^^

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.