Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Ławka. Wczesna jesień
!kroolikster | poezja / wiersz wolnykonieczność przynagla
dorodne jesiony

biały uśmiech dziewczyny
bije poprzez dęby

gadzina czasu ma szklany pancerz
linieje regularnie
odrzucając pustą butelkę

---------
Toruń, 29-09-1993


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.