Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
CZeRWoNe KLuCZe...
!ambasadada | projekty / kolaż

CZeRWoNe KLuCZe oTWieRaJąCe BRaMy SNu, W KTóRyM KRóLuJą oGRoMNe KŁęBiaSTe CHMuRy
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.